Đây là Casino của Đà Nẵng, có trang web chính thức Club One Opera. Khi đến thăm Đà Nẵng và dạo chơi vào ban đêm, hãy đến với câu lạc bộ One Opera.

Máy Blackjack

Blackjack là một trong những trò chơi bàn game phổ biến nhất. Mục tiêu của trò chơi này là rút các quân bài sao cho tổng bằng 21 hoặc gần bằng 21. Người chơi sẽ thắng khi có điểm số cao hơn Dealer.

Các quân bài King, Queen, Jack có giá trị là 10, quân Xì được tính bằng 1 hoặc 11 – tùy theo giá trị nào có lợi cho người chơi, còn tất cả các quân bài khác được tính theo đúng giá trị của nó.

Tỉ lệ trả thưởng

Normal Win 1:1
Blackjack Win
Insurance Win 2:1
Even Money Blackjack 1:1

Các thuật ngữ dùng trong Blackjack

Blackjack or Natural 21: Khi tổng điểm của 2 quân bài đầu tiên bằng 21.

Soft 21: Khi tổng điểm của các quân bài bằng 21 (khác với trường hợp 2 quân bài đầu tiên). “Blackjack” sẽ được ưu tiên hơn so với Soft21.

Hit: Người chơi có thể rút tốt đa 11 quân bài, trước khi “Bù” hoặc đạt 21 điểm.

Stand: Người chơi chọn Stand sẽ không thực hiện thêm thao tác nào nữa và kết thúc ván bài hiện tại đang chơi.

Double Down: Người chơi gấp đôi tiền cược ban đầu và chỉ được rút thêm 1 quân bài nữa. Khách chơi chỉ được phép gấp đôi trên tổng số điểm của 2 quân bài bất kỳ.

Split: Mỗi khách chơi chỉ được phép tách hai quân bài ở cùng một cấp độ. Sau đó khách chơi phải đặt cược chính xác bằng số tiền đặt cược ban đầu cho nhóm bài mới tách. Con Xì chỉ có thể được tách 1 lần, trừ khi quy tắc re-split cho quân Xì được áp dụng.

Insurance: Người chơi được phép đặt bảo hiểm khi quân bài thứ hai của Dealer là 1 quân Xì. Bảo hiểm sẽ được thanh toán sau khi Dealer kiểm tra có Blackjack hay không.

Surrender: Chấp nhận thua sớm thì sẽ được rút lại ½ tiền cược. Bỏ cuộc không được chấp nhận sau khi người chơi đã rút thêm bài, tách bài hoặc gấp đôi tiền cược.

ベトナムのダナンにあるカジノONE OPERA

日本人経営だから安心、ダナンに来たらカジノで夜遊び!