Đây là Casino của Đà Nẵng, có trang web chính thức Club One Opera. Khi đến thăm Đà Nẵng và dạo chơi vào ban đêm, hãy đến với câu lạc bộ One Opera.

ベトナムのダナンにあるカジノONE OPERA

日本人経営だから安心、ダナンに来たらカジノで夜遊び!